Biblia Imię Mesjasza

2012-10-14 00:38

 

Imię Mesjasza wywodzące się ze Świętego Imienia JEHOWAH zostało zmienione na greckie Iesous które ma więcej wspólnego z imieniem Zeus niż z imieniem Mesjasza. Pogańska Grecja i Rzym czciły Zeusa. Mesjanskie Imię Jehoszua zostało  zastąpione przez Iesous t.zn. Ie sous co znaczy " chwala Zeusowi " ( - The Origin of Christianity
    by A.B. Traina ).
 

 

Wiadomo, że greckie końcówki z -sus, -seus i -sous zostały dołączone przez Greków do nazw geograficznych, a w przypadku imienia oznacza dać zaszczyt ich najwyższemu bóstwu, Zeusowi ".-Dictionary of Christian Lore oraz 

profesor J. C. J. Metford ,1983, str.. 126

 

Jehoszua znaczy  "Jehowah jest zbawieniem ". Rzymski cezar Konstantyn szukał założenia religii która była całkowicie wolna od wszelkiego żydowskiego wpływu. Euzebiusz z życiorysie Konstantyna przytacza jego słowa :" nie miejmy nic wspólnego z obrzydliwym żydowskim tłumem ..." - Euzebiusz , Zycie Konstantyna NPNf, I, p.524-525

Rzym szukał więc sposobu by unieważnić żydowskie dziedzictwo.