eric phelps

2014-02-21 21:19

Apokalipsa 17:18 "A niewiasta, którą widziałeś,
jest to wielkie miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi".

To bardzo ważny werset, bo tym wielkim miastem jest Rzym.

Rzym jest miastem usytuowanym na 7 wzgórzach.

I to miasto jest identyfikowane z Objawieniem 17:18.

I oczywiście słowa wzgórze i góra to są słowa wymienne.

I jest tylko jedno miasto starego świata, które jest położone
na 7 wzgórzach czy też 7 górach
Jezuici chcą wam powiedzieć, że Jerozolima jest miastem na 7 wzgórzach.

Ale jeśli spawdzicie waszą International Standard Bible Encyclopedia,
to dowiecie się, że Jerozolima jest wybudowana na 5 wzgórzach.

Nie pozwalajcie komukolwiek na używanie tego argumentu
- że Jerozolima jest położona na 7 wzgórzach.

Tak więc Rzym jest tym miastem, kóre jest wybudowane na 7 wzgórzch,
jego kolorami są szkarlat i purpura.

I ostatecznie kupcy ziemi są podlegli jej władzy.

Tak więc wszyscy bankierzy odpowiadają przed Rzymem,
wszystkie firmy ubezpieczeniowe odpowiadają przed Rzymem,
wszystkie giełdy odpowiadają przed Rzymem,
Całe złoto idzie do Rzymu, jest tylko Rzym.

A zaangażowani w to Żydzi
są to Żydzi-masoni na wysokich stopniach wtajemniczenia, służacy papieżowi.

Bo w 18 rozdziale ewangelii Jana widzimy, że Żydzi mówią:
"Poza cezarem nie mamy króla".

I dzisiaj jest dokładnie tak samo.

Wpływowi Żydzi świata - Greenspan'owie, Kissinger'owie, inni -
oni poza cezarem nie mają króla, oni wszyscy służa papieżowi.

Nie zawierzajcie doktrynie, mówiacej że Żydzi rządzą światem.

Bo doktryna ta została zasiana przez jezuitów.

Oni chcą, byśmy złamali to, co jest napisane w Księdze Rodzaju 12:1-3.

Bo jeśli bedziemy przeklinać fizycznych potomków Abrahama,
to Bóg przeklnie nas.

Jest to duchowe prawo fizyki - że jeśli jacykolwiek ludzie to uczynią,
to zemści się to na nich cztero, dziesięcio ub stukrotnie.

Klasycznym przykładem tego są Niemcy.

Kościół luterański w Niemczech wpadł w odstępstwo,
zaczął sobie przyswajać racjonalizm, który przyszedł do Niemiec w XIX wieku,
Co oni zrobili? - zaprzeczyli, że Biblia jest nieomylnym,
bezbłędnym słowem Bożym,
tak więc pojawiła się grupa kaznodzieji luterańskich,
którzy nie wierzyli że Biblia Lutra jest słowem Bożym.

Zaskutkowało to pogaństwem, które ostatecznie stało się podstawą
doktryny faszystowskiej i Adolfa Hitlera.

Prusy wpadły w odstępstwo, w istocie doszło tam do pierwszego
kongresu antysemickiego, w Dreźnie w latach 1880-1890.

To tam były tam jedne z najsilniejszych lóż masońskich,
Hitler był członkiem jednej z lóż w Dreźnie.

To wszystko było masońskie, a skoro masońskie to gnostyckie,
racjonalistyczne, zaprzeczyli słowu Bożemu,
a gdy zaprzeczyli słowu Bożemu, to mieli usprawiedliwienie,
by prześladować ukochany lud Pana, Żydów, Izraelitów.

My oczywiście odrzucamy religię judaizmu, nie akcepujemy Talmudu,
uważamy, że jest to doktryna antychrześcijańska,
że jest to seria antychrześcijańskich książek.

Babiloński Talmud jest złem, nazywa Jezusa Chrystusa bękartem,
jego matkę dziwką, tak więc nie akceptujemy Talmudu, odrzucamy go.

To są wszystko ludzki tradycje,
które Chrystus odrzucił podcZas swojej posługi.

Kochamy ich jednak jako ludzi, jako rasę ludzi, ponieważ
w 11 rozdziale listu do Rzymian czytamy,
że część Izraela została dotknięta zaślepieniem,
do czasu gdy do Kościoła wejdzie pełnia pogan.

Tak więc Bóg jest zajęty ratowaniem reszty Izraela
i pogan z każdego narodu, szczepu, języka i ludu,
i ta pełnia któregoś dnia wejdzie do Kościoła,
zgodnie z 11 rozdziałem listu do Rzymian.

Żeby zrozumieć pełny obraz, pójdźmy wstecz w czasie.

Cesarstwo rzymskie było pogańskie, było gnostyczne, było złe,
jego religia była pogańska i zła.

Cezar był kapłanem i królem cesarstwa rzymskiego.

Początek kościoła Bożego, Dzieje Apostolskie, rozdział 2,
nodchodzi dzień Pięćdziesiątnicy, Kościół zaczyna się rozrastać,
na początku wśród Żydów, potem wśród pół-Żydów - Samarytan,
potem wśród pogan.

Gdy zaczyna rosnąć w I wieku - dobrze prosperuje,
im bardziej jest prześladowany, tym bardziej Pan go błogosławi,
i kosciół prosperuje.

Więc diabel podjął decyzję, około roku 312 -
Skoro nie mogę zabić Ciała Chrystusa, to wiecie co zrobię? -
Przyłącze się do niego.

Więc w 312 roku przyłączył się do kościoła.

A zrobił to w ten sposób, że użył swojego człowieka wojny,
swojego zawziętego, krwawego mordercę o imieniu Konstantyn,
nazwany Wielkim.

I Konstantyn Wielki w 312 roku ogłośił chrześcijaństwo religią imperium.

To jest początek intytucji rzymskiego katolicyzmu.

I wtedy diabeł zaczął pozwalać na niszczenie swojego
politycznego imperium rzymskiego, a w jego miejsce miało wejść
religijne imperium rzymskie.

A więc cezarem miał być papież,
rzymskim senatem miało być kolegium kardynalów.

Ci hipokryci maskaradują jago religijni ludzie,
którzy opowiadają o Jezusie Chrystusie, zbawieniu i odpuszczeniu grzechów,
i pokoju - a są najbardziej zawziętymi i krwawymi mordercami na powierzchni planety.

Oni budują ogromne imperium.

I nie ma nigdzie takich ludzi, których zupełnie nie zniszczą,
jeśli tylko znajdą na to sposób.

Klasycznym przykladem jest Serbia podczas administracji Clintona.

Użyto Clintona, by zrzucić bomby na ortodoksyjnych Serbów.

I zrobili to w naszym imieniu.

Zabrali wasze podatki, roszczą sobie prawo do odsetek od zadłużenia narodowego,
by móc obsługiwać tę ogromną maszynę wojenną, w waszym imieniu.

Uważam to za bardzo obraźliwe, skrajnie obraźliwe, bulwersujące.

Kościół rzymsko katolicki rozpoczął się od Konstantyna Wielkiego.

Tak samo jak islam rozpoczyna się od Mohameta.

tak samo jak mormonizm zaczyna się od Josepha Smitha.

To jest ten sam system, Watykan stoi za wszystkimi tymi religiami,
bo ona jest Nierządnicą, a te wszystkie religie są jej córkami.

Ona jest matką nierządnic.

Protestantyzm w swoim czasie był biblijny.

Gdyby nie Marcin Luter, nie mielibyśmy ery nowożytnej.

gdyby od Marcina Lutra nie zaczęło się tłumaczenie Biblii na języki narodowe,
co zostało tak potępione przez jezuitów podczas Soboru Trydenckiego,
to nie mielibyśmy Oliwiera Cromwella,
nie odnieślibyśmy zwycięstwa w Wojnie Trzydziestoletniej,
Nie mielibyśmy George'a Waszyngtona.

I nie mielibyśmy konstytucji - bo ona została napisana przez prezbiterianina
............. Webster'a. To on zaprojektował amerykańską konstytucję.

A baptysta kalwinista James Madison i inny baptysta kalwinista George Mason
byli odpowiedzialni za kartę praw obywatelskich.

Ale oni by o tym nie mówili, gdyby nie baptysta - kaznodzieja z Virginii
o imieniu John Lilly, który powiedział:
jeśli nie umieścicie karty praw obywatelskich w tej konstytucji,
to my, baptyści z Virginii, jej nie ratyfikujemy.

Stan Rhode Island zrobił to samo - pierwszy kawałek ziemi na powierzchni planety,
na którym istniała prawdziwa wolność religijna,
z John'em Clark'iem i Roger'em ...........,
wspaniałymi kaznodziejami-baptystami,
oni zapewnili Rhode Island prawdziwą wolność religijną,
i Rhode Island, ci baptyści,
którzy stolicę swojego stanu nazwali Providence (Opatrzność),
powiedzieli: jeśli w konstytucji nie umieścicie karty praw obywatelskich,
Rhode Island jej nie podpisze, i Rhode Island było ostatnim stanem,
które ratyfikowało konstytucję.

........................

Moi przodkowie byli aktywistami, moi przodkowie mówili:
Będziemy zarządzać tym krajem zgodnie z tą książką.

Dlatego chcemy wolności wyznania i żaden rząd nie będzie nam mówił,
co możemy robić w naszych kościołach,
żaden rząd nie będzie nam mówił, o czym możemy głosić.

Jeśli będziecie to robić, to nadszedł czas na obronny miecz sprawiedliwości
(Lukasza 22:36, przyp tłum.).

Właśnie o tym mówił Knox. Poczytajcie o reformacji w Szkocji,
poczytajcie o Johnie Knoxie i jego mieczu sprawiedliwej obrony.

Druga poprawka została obroniona przez baptystę, bracia, przez baptystę.

Wracając teraz do papiestwa, instytucja rzymskiego katolicyzmu
- nie nazywam jej kościołem -
to instytucja, to jest instytucja religijno polityczna.

Rozpoczęła się ona w roku 312.

Potem mieli swój sobór Nicejski,
podczas którego mieli czelność się mówić nam, czym jest słowo Boże.

Papiestwo nie wie nic o tym, czym jest słowo Boże.

Nie dajcie się złapać na historię ojców kościoła,
na credo nicejskie, wszystkie te śmiecie,
to z nami nie ma nic wspólnego, bo nasi prawdziwi praojcowie
wszyscy zostali zabici, historia, którą napisali, została spalona.

Część z niej jest w bibliotece watykańskiej, i nidgy jej nie zobaczymy.


Niech więc nikt was nie usidla, wskazując na to,
co mieli do powiedzenia ojcowie kościoła, bo
..............................................

Ok. Rodzi się papiestwo. Co dzieje się dalej?
Około roku 400 mamy pierwszego papieża, pierwszego papę..

.. każdy potrzebuje papy :-), prawda?
A więc mają pierwszego papieża,
i około roku 600 mamy doktrynę o władzy duchowej papieża.

A doktryna o władzy duchowej brzmi tak:
Nie ma zbawienia poza kościołem katolickim,
i jeśli nie podporządkujesz się naszej duchowej władzy,
to nie pójdziesz no nieba, i również zasługujesz na śmierć.

nie ma zbawienia poza kościołem katolickim, poza instytucją katolicką -
to jest doktryna o władzy duchowej.

To bardzo ważne - kiedykolwiek zobaczycie flagę papiestwa - dwa klucze
idące w ten sposób, a na szczycie potrójna korona,
mamy potrójną koronę tu, w Kentucky,
to ma źródło w papiestwie, nie powinno być potrójnej korony w Kentucky,
A więc pierwszy klucz to jest władza duchowa,
drugi klucz to jest władza doczesna.

Władza doczesna została przekazana papieżowi w roku 750.

Fokas, podły rzymski cesarz (cesarstwa wschodniorzymskiego, przyp tłum.)
nadał papieżowi władzę duchową w roku 600,
Pepin przekazał papieżowi władzę doczesną w roku 750.

Obydwoje byli krwawymi mordercami.

W rezultacie mamy tego człowieka, który zasiada w Rzymie,
który nazywa siebie biskupem biskupów,
i wśród wszystkich biskupów w chrześcijaństwie on jest najważniejszy.

Bo on jeden posiada duchową i doczesną władzę.

A władza doczesna oznacza to:
Papież ma prawo rządzić twoim krajem.

Ma prawo mówić twojemu prezydentowi, co ma robić.

Ma prawo mówić ci, jakich pieniędzy będziesz używać.

Ma prawo mówić ci o wszystkim - w słowach tego podłego, złego
rzymskokatolickiego senatora Teddy'ego Kennedy'ego -
o wszystkim od kołyski do grobu.

Na tym, panowie, polega władza doczesna.

I to wszystko okaże się już wkrótce,
bo ta doczesna władza ogłosi nabór w tym kraju,
i będą chcieli was wysłać na zarżnięcie do Iraku, za nic.

To nie nasza wojna.

I będziecie musieli podjąć decyzję - czy zgadzam się na nabór, czy nie.

Ja powiedzialem mojemu synowi: Jeśli się zaciągniesz, to do mnie nie wracaj.

.............................................................

A ja nie po to się napociłem, żeby cie wychować, żebyś pojechał
poświęcić się dla papieskiej krucjaty.

Trzeba sie na to złościć, bracia.

Tak więc władza doczesna polega na tym,
że papież ma prawo zarządzać twoim prazydentem.

I nie mieliśmy prezydenta, który byłby większym niewolnikiem papieża,
niż George W. Bush.

Oni wszyscy byli niewolnikami, za wyjątkiem Lincolna.

Lincoln mu się sprzeciwiał, chciał przyjąć południowe stany
na tych samych zasadach, na których one odeszły.

Z tego powodu jezuici go zabili.

Bo cała wojna była prowadzona po to, żeby zniszczyć to,
co Waszyngton, ten wspaniały baptysta z południa..

On był południowcem.

I był baptystą, bo pamiętajcie - pastor John Denno,
ktory był baptystą kaznodzieją w Nowym Jorku,
ochrzcił go w rzece Hudson.

I Goerge Waszington oddał Johnowi Denno swój miecz
i do disiaj jest on w kosciele pastora Denno.

.........................................

Więc Waszyngton, baptysta, kalwinista,
wyjął swój obronny miecz sprawiedliwości
i przeciwstawił się kościołowi anglikańskiemu,
który został przejęty prze jezuitów,
którzy całkowicie kontrolowali króla Jerzego III,
tak samo jak dzisiaj kontrolują George'a W. Busha.

tak samo jak dzisiaj kontrolują George'a W. Busha.

Tak więc papiestwo się rozwija. A papieże twierdza, że mają prawo
zabić każdego politycznego przywódcę, który nie jest posłuszny ich żadaniom.

Zabić go, zabrać jego ziemie, i dać je innemu.

Możecie o tym przeczytać w doktrynach Tomasza z Akwinu - w jego "Summa Teologiae".

Jest on nazwany Doktorem Anielskim.

Tomasz z Akwinu był nikczemnym, ohydnym grzesznikiem,
ale mnie uczono w kolegium biblijnym, że posiadał prawdę tamtych dni.

Pamiętajcie bracia, że te wszystkie te uczelnie biblijne są odstępcze.

Daja wam tekst grecki Westcott'a i Hort'a [wzięty] z Wulgaty Hieronima po łacinie,
- a to sa herezje - z której pochodzą te wszystkie wersje
[wersje Biblii, inne niż King James Version, przyp. tłumacza].

W ilu miejscach trzeba zmienić słowo Boże, żeby przestało być słowem Bożym?
W ilu? - w JEDNYM.

W tekscie greckim Westcott'a i Hort'a jest zmienione 5788 razy.

Biblię Króla Jakuba poprzekręcali, powypaczali i powykrzywiali
i wydali jako Nowa Biblię Króla Jakuba - tam jest zmienione ponad 30 tysięcy razy.

Powiem wam coś bracia - te wszystkie biblie to sa hybrydy,
one nie mają zdolności do rozmnażania i zaszczepiania wiary,
ponieważ Biblia, spisane słowo Boże, jest nieodłączne od osoby Syna Bożego.

List do Hebrajczyków 4:12 mówi mi, że słowo Boże jest krewkie i potężne,
i ostrzejsze niż każdy miecz obosieczny.

To jest żywe, a tym co czyni je żywym, jest Duch Boży.

To, co czyni te słowa, litery i paragrafy słowem Bożym,
jest Duch, który za tym stoi, wchodzący z siła w wasze życie (?).

I jeśli zastępujesz to inną wersją, to nie masz słowa Bożego.

I Bóg nie jest w stanie błogosławić ci tak, jak tego pragnie.

.....................................................................

............................, to równie dobrze możesz pojsć uprawiać nierząd
na ulicy z miejscową prostytutka. To jest tak samo złe.

Powinniscie być bardzo wdzięczni, że jestescie całkowicie odseparowani od rządu,
bo tak powinno być, bo mamy kosciół, mamy rzad, i mamy rodzinę.

Te trzy osobne Boże insytucje, powinny być oddzielne.

.............................. , ale one sa oddzielne,
i strzeżemy, by były oddzielne.

Tak więc mamy rozwój instytucji rzymsko-katolickiej, ona nieustannie rośnie.

I papieże rozpoczynaja swoje wojny.

Dokonajmy teraz małej rewizji, bo ............................................

Szatańska, nikczemna, ohydna, krwawa religia islamu.

Islam został zapoczątkowany przez ...augustyńskich mnichów.

Augustyńskich mnichów w północnej Afryce.

Augustyn, sw. Agustyn, "Miasto Boże", "Wyznania", ten poganin.

To on był w bardzo dużym stopniu odpowiedzialny za przekazanie doktryn Rzymu
do rak kogoś, kto ostatecznie został Mahometem.

A co robił Mahomet od chwili gdy miał władzę?
- cóż, nauczono go nienawidzić Żydów,
i uczono go nienawidzić nie-rzymskokatolickich północnoafrykańskich chrześcijan.

A więc widzicie - czego romanizm nie mógł zrobić własnym mieczem,
do tego stworzył surogata, by wykonywać jego krwawą pracę.

To po to stworzyli islam.

A więc co robi islam? - islam prowadzi dżihad.

Co robi? - zabija Żydów ile tylko się da, unicestwia kosciół północnoafrykański,
wielu z naszych czarnych braci w północnej Afryce.

Pamiętacie, że ewangelia była głoszona etiopskiemu eunuchowi?
On rozpoczął północnoafrykański czarny kosciół w Etiopii,
Oni wierzyli w Biblię, i nie byli połączeni z Rzymem.

I Rzym, gdy w końcu etiopczycy stali się odstępczy,
wyrusza, żeby ich wszystkich zabić.

I z pomocą islamu prawie im się udało.

Dlatego cała północna Afryka dzisiaj muzułmańska.

Oni zabili naszych braci w siódmym wieku, w ósmym wieku.

I z nami zrobią to samo.

(Czy dlatego Musolini wyruszył do Abisynii?)
Dokładnie dlatego! To wyjasnia dlaczego Mussolini atakuje Abisynię
w 1935 roku. Mussolini był nazwany obrońcą islamu.

Nagrodzili go islamskim mieczem, on siedzi na koniu i wznosi islamski miecz w mojej ksiażce,
Libia (?) go nim nagrodziła.

A doradca Mussoliniego był jezuita, sekretarz Towarzystwa Jezusowego,
on się nazywał Pietro Tacchi Venturi.

Jak myslicie, jaki jest związek jezuitów z Mussolinim i jego unia z islamem?
Jest to dokładnie ta sama unia, jaka miał Himmler z islamem,
gdy użył formacji Handschar [Sztylety, przyp. tłum.] w Jugosławii, żeby wyrżnąć Serbów
[starałem sie oddać sens wypowiedzi, przyp. tłum.].

Nazywano ich nożownikami [Cutthroats - ci co podżynają gardła, przyp. tłum.].

Oni byli w SS.

Faszyzm i islam zawsze współpracuja, nigdy o tym nie zapominajcie.

I dlatego George Bush, który jest faszystą i niewolnikiem papieża,
współpracuje z Bin Ladenami z dynastii saudyjskiej
żeby doprowadzić do 9.11.

Oni wszyscy współpracuja, żeby w końcu stworzyć krucjatę przeciwko islamowi.

James Jesus Angleton, on był szefem kontrwywiadu CIA,
zgłoszono mu zapotrzebowanie (?) na wojnę z islamem w roku 1970.

I to dlatego wybudowali World Trade Center.

Wybudowali World Trade Center, żeby je wyburzyć.

Pewien inżynier do mnie zadzwonił i powiedział:
"Nie spawalismy kratownic na tym budynku, tylko je poskręcalismy".

Uzasadnienie było takie, że prowadzilismy wyścig:
który budynek powstanie pierwszy - Sears Tower czy World Trade Center".

Umiescili ładunki wybuchowe w tym budynku,
Postawili ten budynek, żeby go zburzyć,
tak samo jak wybudowali Tytanika, żeby go zatopić.

Tacy sa ci jezuici.


Oni zawsze planuja 50-100 lat do przodu.

Nauczcie się mysleć tak jak oni.

OK, a więc mamy poczatek papiestwa.

Vladimir Jabotinsky był prawdziwym Żydem.

On był Żydem, który chciał Izraela dla Żydów,
Izraela, który byłby zarządzany z korzyścią dla Żydów.

Vladimir Jabotinsky udał się do Polski, ponieważ był świadomy zmowy
w celu zniszczenia Żydów w Polsce i na Bliskim Wschodzie.

Tak więc cofnę się trochę bardziej.

Car Mikołaj I gdzieś w 1847 roku miał konkordat z papieżem,
i zaczyna usuwać Żydów z Rosji do zachodniej części Rosji,
do obszaru zwanego STREFĄ OSIEDLENIA.

Zaczyna ich tam gromadzić
- na Ukrainie, w Polsce, na Litwie, w tych miejscach.

Na tronie zasiada Aleksander II. On nienawidził papieża.

On wstrzymał konkordat, zerwał stosunki dyplomatyczne z Watykanem.

Co on robi? - uwalnia 4 miliony Serbów.

Zrobił również rzecz złą, ..........................,
co nie było bardzo szlachetne, myślał, że robi dobrze.

On również w dniu, w którym został zamordowany,
podpisał konstytucję, zrzekając się swojej władzy jako cara.

Jezuici za piątą próbą go zamordowali - urwało mu nogi -
[zginał podczas zamachu bombowego, przyp. tłum.]
i do władzy dochodzi jego syn, Aleksander III.

...............................................

OK, Aleksander III dochodzi do władzy, i co robi?
Anuluje wszystko, co zrobił jego ojciec.

Nie ma konstytucji, zachowamy naszą tajną policję - Ochranę.

I nadal będziemy budować tę STREFĘ OSIEDLENIA.

A ponieważ Żyd był w to zaangażowany ..

- Jezuici kontrolowali anarchistów, i był w to zaangażowany Żyd -
winę zrzucili na Żydów i zaczęli masową akcję w latach 80 XIX wieku -
zabijając 300 tysięcy Żydów w Rosjii,
a resztę kierując do tej STREFY OSIEDLENIA.

Podobnie się działo (?) za Mikołaja II, ostatniego cara.

Mikołaj II dalej prześladuje Żydów w roku 1904, przesiedla ich
do STREFY OSIEDLENIA, co zrobili Jezuici?
Jezuici, którzy zostali formalnie wygnani z Rosji
przez Aleksandra I w 1820 roku, zgodnie z prawem nie mogą tam przebywać.

Lecz w tajemnicy, poprzez swoje tajne stowarzyszenia, sterują carem.

Jezuici budują tę STREFĘ OSIEDLENIA,
okrążają rosyjskich Żydów we wschodniej Europie,
przymusem kierują ich do tej STREFY OSIEDLANIA,
żeby ich unicestwić, pod sztandarem Hitlera i Józefa Stalina.

Musimy pamiętać, że II wojna światowa była prowadzona
przez Jezuitów, oni kontrolowali wszystkie frakcje.

Zapomnijcie o Aliantach, zapomnijcie o państwach Osi.

Bez J.P. Morgan'a nie ma III Rzeszy.

To było wszystko finansowane przez nas.

I potem wyślą tam mojego tatę na B17, żeby ryzykował życie
walcząc z wrogiem, który został opłacony na Wall Street?
te same zasługujące na potępienie rzeczy dzieją się teraz.

Zdajecie sobię sprawę, że Osama bin Laden został stworzony przez CIA?
Zdajecie sobię sprawę, że Taliban został stworzony przez CIA?
żeby rzekomo walczyć z Sowietami?
Powiem wam, że gdyby Rosjanie chcieli skończyć z Talibanem w Afganistanie,
to byłaby to dla nich bardzo łatwa rzecz,
z łatwością by ich wyeliminowali.

Dlaczego tego nie zrobili? - bo ludzie kierujący Rosją
i ludzie kierujący USA są wszyscy podlegli Watykanowi
poprzez masonerię wysokiego stopnia, Rycerzy Maltańskich.

I użyli tę rosyjską wojnę w Afganistanie
jako usprawiedliwienie, żeby stworzyć naszego wroga,
który będzie użyty przeciwko nam w przyszłości.

To właśnie zrobili.

Musimy myśleć dialektycznie, musimy umieć myśleć równolegle (?),
myśleć wieloliniowo - co się dzieje tutaj? co się dzieje tutaj?
co się dzieje tutaj? co się dzieje tutaj?
Teraz widzę, co się dzieje!!!
I ponieważ jesteśmy biali,
ponieważ rasa biała pod względem intelektu stoi najwyżej wśród reszty ras,
mamy ku temu możliwości.

A przy okazji - największymi sługami Bożymi byli biali,
napisaliśmy wszystkie systematyczne teologie,
my byliśmy kaznodziejami, to my rozesłaliśmy Ewangelię do krańców świata.

To my ciężko pracowaliśmy każdego dnia.

I najwięksi słudzy diabła byli biali.

Nigdy nie widziałem czarnego papieża,
Niegdy nie widziałem, by diabeł używał czarną rasę, żeby kierować lożami.

Mamy tu przypadek totalnej supremacji rasowej po obydwu stronach.

Zapomnijcie o tych pomysłach uniwersalnej równości.

One nie są prawdziwe, to są doktryny komunizmu.

Tak więc mamy Watykan starający się -
używając masońskich syjonistów żydowskich i nazistów -
okrążyć i zabić Żydów w STREFIE OSIEDLENIA.

I wtedy - kogo się będzie obwiniać?
Obwińmy Niemców - bo, widzicie, Niemcy są sercem Reformacji.

Tak więc od teraz będziemy obwiniać Niemców,
tak żeby wstydzili się nazywać siebie Niemcami,
bo w końcu czyż wszyscy Niemcy nie są nazistami?
Zapominamy o 20 tysiącach Niemców, którym Himmler obciął głowy,
obciął głowy!
gdy odmówili pójścia za Hitlerem.

Tak więc w teraz Niemcy muszą płacić,

muszą finansować masoński żydowski syjonistyczny rząd Izraela.

Nie mam nic przeciwko temu, żeby Żydzi mieszkali w Izraelu.

To jest ich ziemia, Bóg im jej nie zabrał.

To ich ziemia, oni mają do niej prawo.

Jeśli o mnie chodzi, to wszyscy muzułmanie mogą się wyprowadzić.

Nie ma czegoś takiego jak Palestyńczyk.

To są wszystko Arabowie muzułmani w kraju, który nie jest ich.

Mogą mieć Jordanię, mogą mieć Syrię, mogą mieć Arabię Saudyjską,
mogą mieć te wszystkie pozostałe kraje.

Ale Watykan na to nie pozwoli.

Bo widzicie - Watykan kontroluje Jasera Arafata, on miał 9 audiencji z papieżem.

Watykan kontroluje Ariela Szaron'a, ben Gurion'a, ........., ........,
ich wszystkich.

Tak więc Watykan kontroluje obydwie strony przywództwa,
tak żeby ludzie nie mieli kiedy odetchnąć.

I dokładnie to mamy tutaj, to dokładnie to, co mamy w Rosji,
to dokładnie to, co mamy w Chinach.

Tak więc mamy Watykan, z islamem.

I co zrobił Watykan, żeby odzyskać Islam?
No cóż, opatrzność Boża zesłała Reformację protestancką.

Wiem, że protestanci nas prześladowali.

Wiem, że powiedzieli: Cóż, wierzycie w zanurzenie, no to was zanurzymy, utopimy (?).

Amen?
Prześladowali nas.

Niestety, niestety.

Jednak mimo wszystko, gdyby nie protestancka Reformacja,
ciemne wieki papiestwa by się nie skończyły.

Wciąż bylibyśmy gdzieś w Alpach, w tajemnicy oddając cześć Bogu,
i przygotowując się na naszą kolejną rzeź dokonaną przez ścigającą nas armię francuską,
kogogolwiek (?).

Tak więc to biali anglosaksońscy protestańci
z pomocą pewnych baptystów, jak Oliwer Cromwell,
wyprowadzili świat z ciemnych wieków.

A oznacza to, że to my utwierdziliśmy (?) prawo do wolności słowa, wolności prasy
i wolności sumienia.

To jest nasze.

..........................................

.......................................................

Tak więc w wyniku tego zaczyna sie Era Nowoczesna - w roku 1648,
wraz z końcem Wojny Trzydziestoletniej.

Każdy historyk wam to powie - Era Nowoczesna zaczyna się
w roku 1648 podpisaniem Pokoju Westfalskiego.

Niemcy zaczynają prosperować i wytwarzają klasą średnią.

Niemcy mają teraz wolność sumienia, więc mogą wyjandywać.

Szwajcaria ma wolność sumienia, więc może wynajdywać.

Gdzie są najlepsze zegarki, gdzie się je produkuje? - w Szwajcarii.

Gdzie są najlepsze samochody, gdzie się je produkuje? - w Niemczech.

Kto robi najlepszą broń? - Niemcy.

Kto robi najlepsze kryształy? - Niemcy, Szwajcarzy, Holendrzy.

Kto ma najlepszą inżynierię, technologię, architekturę? -
Niemcy, Szwajcarzy, Anglicy.

Kto buduje najlepsze statki? - protestanccy Anglicy, marynarka brytyjska.

Mamy więc narodzenie tej ogromnej, białej, anglosaksońskiej,
klasy średniej protestantów i baptystów.

Możemy teraz oszczędzać nasze pieniądze.

Mamy teraz złoto i srebro, każde państwo wtedy miało złote i srebrne monety.

Wiecie czemu? - bo to są uczciwe pieniądze.

Ktoś to musiał wykopać z ziemi, przetopić i zrobić z tego monetę.

I za tą pracę ja ci daję moją pracę.

To jest równa wymiana.

A co to jest? Co to za śmieć?
Bezwartościowy kawałek papieru.

.................................

Mamy więc uczciwe pieniądze.

A to oznacza, że jeśli zaoszczędziłeś srebrną dziesięcocentówkę, gdy miałeś 10 lat,
to miała ona tę samą wartość, gdy miałeś lat 90.

Więc nikt nie mógł ukraść twojego majątku.

A banki? - one były magazynami.

One magazynowały twoje monety.