PONOWNE NARODZENIE

2012-04-25 11:45

Każdy kto chce być Chrześcijaninem musi się ponownie narodzić z wody i z Ducha , staje się wtedy nowym człowiekiem pragnącym naśladować Jezusa Chrystusa, stare przemineło zaczyna się nowe , kto narodził sie w Chrystusie nowym jest stworzeniem stare przemineło oto zaczeło się nowe. Nowy człowiek pragnący spełniać wole Boga , kto wierzy w Jezusa i wierzy Temu Który Go Posłał ma żywot wieczny i przeszedł ze śmierci do życia.