prolog Jana wytłumaczony

2012-11-01 23:28

 

wyjasnienie prologu Jana
 
Na początku było Słowo
 
 
Prolog Świętej Ewangelii wg św. Jana
 
Na początku było Słowo, ---- chodzi o słowo Boga
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. ------------------moc sprawcza słowa Bożego - było Bogiem słowo Boga , gdyż czyniło wszystko ,,, a nie Boże było słowo ...
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życie, 
a Życie było Światłością ludzi, 
a Światłość w ciemnościach świeci, 
i ciemność Jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, 
Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadzyć o Światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on Światłością, 
lecz [posłanym] aby zaświadczyć o Światłości. 
Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było  
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat go nie poznał.  ---------------------go -- auton -- tłumaczone niżej na --- je ----w przekladzie inter line ---chodzi o światłość Bożą o słowo Boże a nie o Jezusa
Przyszło do swojej własności,------Bóg jest władcą świata i narodu Izraela 
a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi-------dzieci Boże przyjmują światło i słówo Boże
tym, którzy wierzą w Imię Jego - Imie Boga 
którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. ----------------------chodzi o łaske Bożą
A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO---------------------------------------------------dopiero teraz chodzi o Jezusa
i zamieszkało wśród nas. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».
-------------gegonen perfectum -----stawszy sie stoi przede mna --bo jest godniejszy-- wczesniej ode mnie - nie chodzi o fizyczny czas lecz o godność i otrzymanie madrosci i łaski Bożej , i mądrości Bożej , która była przed Janem ....
 
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. 
(J 1, 1-18)