teoria ewolucji darwina kłamstwo

2012-04-25 07:07

pokazujemy że teoria ewolucji darwina to kłamstwo

https://www.inteligentny-projekt.pl/

 

 

„Wiele znalezionych w Niemczech czaszek z epoki kamiennej jest o wiele młodszych 
 
niż dotąd sądzono“ – taką wiadomość podały bez komentarza w sierpniu 2004 roku 
 
serwisy informacyjne. Ale to była bomba, której eksplozja wstrząsnęła posadami 
 
gmachu nauk o dziejach Ziemi i ludzkości. Badania z 2004 roku ujawniły bowiem, że 
 
większość czaszek neandertalczyków i wczesnych ludzi, dotąd datowanych na epokę 
 
kamienną, jest młodsza nawet o 28 000 lat! „Najstarszy Westfalczyk“ z Paderborn-
 
Sande w ciągu jednej nocy stał się niemalże „najmłodszym Westfalczykiem“, bo teraz 
 
liczy sobie zaledwie 250 wiosen. 
 
Już w swoim bestsellerze Pomyłka Darwina doktor Zillmer – inżynier, doradca 
 
Ingenieurkammer-Bau NRW, członek New York Academy of Science – dowodził, że 
 
ewolucji nie było i że powiązane z tą teorią datowania geologiczne są błędne. W tej 
 
książce wykazuje, że doktryna dziejów ludzkości, od wczesnych hominidów po 
 
człowieka współczesnego, to konstrukcja oparta na kłamstwie i przemilczeniach 
 
ortodoksyjnych badaczy. Przez całe lata datowania po prostu zmyślano i jako 
 
„naukowo“ dowiedzione pisano wyssane z palca bajki, które przedstawiać miały 
 
oficjalną wersję przeszłości Ziemi i naszych przodków. 
Tropienie pochodzenia człowieka nabiera więc wymiaru historii kryminalnej, gdy na 
 
podstawie wyników najnowszych badań dr Zillmer demaskuje naukowe dogmaty jako 
 
naukowe fałszerstwa, na których oparta została teoria ewolucji.
Na pozór wszystko zostało już udowodnione. Ziemia ma sobie liczyć wiele miliardów 
 
lat. Geolodzy potwierdzają, że warstwy skalne tworzyły się bardzo wolno. Biolodzy 
 
dowodzą, że życie rozwijało się stopniowo. Skoro wszystko jest tak dokładnie 
 
dowiedzione, dlaczego pewne zjawiska nie dają się wyjaśnić? Dlaczego szkielety 
 
dinozaurów znajduje się na wszystkich kontynentach na samej powierzchni ziemi? Jak 
 
to możliwe, że w różnych częściach świata znaleziono obok siebie ślady dinozaurów, 
 
trylobitów, ssaków i ludzi? Według teorii ewolucji okresy występowania tych istot 
 
dzielą przecież setki milionów lat. Doktor Hans-Joachim Zillmer, znany 
 
popularyzator nauki, inżynier, doradca Ingenieurkammer-Bau NRW, członek New York 
 
Academy of Science, autor bestsellera Największe pomyłki w dziejach Ziemi, 
 
przedstawia zdumiewające dowody, że wszystkie gatunki – łączne z człowiekiem – żyły 
 
jednocześnie. Doniesienia o znaleziskach sprzecznych z obowiązującą w geologii 
 
teorią Lyella i obowiązującą w biologii teorią ewolucji Darwina są przez wielu 
 
uznawane za fałszerstwa. Jeżeli jednak są autentyczne, dowodzą, że „naukowy” obraz 
 
świata jest błędny. Ta książka to pierwsza obszerna i konsekwentna prezentacja 
 
nowej koncepcji przeszłości Ziemi, opartej na przekonaniu, że żadnej ewolucji nie 
 
było!